Search form

Levítico 27:14

14“Mi oy buch'u ta xac' ta tunel yu'un Dios ti snae, ti c'u s'elan ti nae, xchi'uc ti c'u s'elan ti yutsile, ja' ta snop ti pale ti c'u yepal ta xtojolin oe. Ti c'u s'elan loc' ta chapel yu'un ti palee, ich'bil ta muc' ta xc'ot.