Search form

Levítico 3:1

1“Ti mi oy buch'u ta xac' ta matanal ta stojol Dios jcotuc me' vacax, mi tot vacax, ti ta xich' svocol ta sventa ti lajesobil o'ntonale, ti chon bolom ti ta xich' aq'uel ta matanale, tsots sc'oplal ti mu'yuc jutebuc ti xchopolile.