Search form

Levítico 3:2

2Ti buch'u ta xac' ti matanale, ta scajan sc'ob ta sjol ti chon bolom ti ta xich' aq'uele. Va'i un, ta xich' c'ocbel snuc' ta sti' ochebal Axibalna ti bu nupel ta bee. Jech ti paleetique, ja' yabtelic ta sbonbe ta ch'ich' ta sba xchi'uc ta sjoylej stsectac ti altare.