Search form

Levítico 4:15

15Jech ti moletic yu'un ti israeletique ta scajan sc'obic ta sjol ti ch'iom tot vacax ta stojol ti Diose. Ti bu taje, tey no'ox ta sc'ocbeic snuc'.