Search form

Levítico 4:29

29Ta scajan sc'ob ta sjol ti chon bolom ti ta xc'ot ta matanal ta scoj ti smule. Ta xich' c'ocbel snuc' ti bu ta xich' chiq'uel ti matanaletique.