Search form

Levítico 4:30

30Va'i un, ti pale une ta sts'aj jutebuc sni' sc'ob ta ch'ich'. Ta xjax ta xulubtac ti altar ti ja' xchic'obil ti matanale. Ja'uc scotol scomelal ti ch'ich'e, ta smal ta yoc ti altare.