Search form

Levítico 6:10

10Jech ti palee ta slap ti sc'u'e xchi'uc ti scom-com saquil vexe. Mi laj taj une, ta stsob loq'uel stanil ti chon bolom ti laj yich' chiq'uel ta sba ti altare. Ta xac' ta jot xocon ti altare.