Search form

Levítico 6:21

21Tsots sc'oplal ti ta'ajesbil ta xaltem ti capbil lec ta aceitee, ti sbic'tal bojilan xtoque, ti jun yutsil smuil ta xich' ac'bel ti Diose.