Search form

Levítico 6:30

30Yan ti chon bolometic ti ac'bil ta matanal ta scoj ti mulile, ti laj yich' ech'el ti xch'ich'el ta Axibalna ti bu Nupel ta bee, ta j'ech'el mu ti'baj, yu'un c'ot ta xch'ayobil mulil ti tey ta Axibalnae. Ti matanal ti laj yich' svocol taje, ac'o yich' chiq'uel ta c'oc'.