Search form

Levítico 7:15

15“Sbec'tal ti chon bolom ti laj yich' aq'uel ta sventa ti coli'albate xchi'uc ti lajesobil o'ntonale, tsots sc'oplal ta slajesic no'ox ta yorail ti c'alal ta xich' aq'uele. Mi ja'uc xu' ta xich' q'uejel comel jutebuc ti scomelal ta yoc'omale.