Search form

Levítico 7:18

18Yu'un mi oy buch'u ta sti' ti beq'uet ta yoxibal xa c'ac'al ti laj yich' svocol ta sventa ti lajesobil o'ntonale, mu'yuc xa tsacbil ich'bil ta muc' ta xc'ot ti jech laj yich' svocole. Bajbil ta xc'ot ti sbec'tale. Jech ti buch'u ta sti'be ti sbec'tal taje, xcuchoj lec ta xcom ti mulil taje.