Search form

Levítico 7:2

2Ti chon bolom ti ta xich' aq'uel ta scoj ti mulile, tsots sc'oplal ta xich' c'ocbel snuc' ti bu ta xich' milel ti chon bolometic ti ta xich' aq'uel yo' ta xich' chiq'uele. Ti xch'ich'el xtoque, ta xich' vijel ta sba xchi'uc ta sjoylej ti altare.