Search form

Levítico 7:5

5Mi laj taj une, ta xchic' ta sba altar ti palee, ti ja' jun matanal ta xich' chiq'uel sventa yich'el ta muc' ti Diose, ti ja' laj yich' svocol ta scoj ti colo'ile.