Search form

Números 1:19

19Taje, yu'un co'ol jech laj yich' pasel jech c'u cha'al albat ti Moisés yu'un ti Diose. Yu'un ti tsacob-biile, laj yich' pasel ta sbajtical banomil yu'un ti Sinaie.