Search form

Números 1:32-33

32-33Ta sventa xnich'nab ti Efraín ti ja' xnich'on ti Josee, ti jech ayanem snitilultac ta jvoc' ti totil me'il yu'unique, ja' loc' ta chapel cha'vinic ta mil xchi'uc vo'ob ciento (40,500) ta vo'.

34-35Ta sventa xnich'nab ti Manasés ti ja' xnich'on ti Josee, ti jech ayanem snitilultac ta jvoc' ti totil me'il yu'unique, ja' loc' ta chapel lajcheb xcha'vinic ta mil xchi'uc lajunvinic (32,200) ta vo'.