Search form

Números 10:21

21Va'i un, vol xiic batel ta nablej ec snitilultac ti Coate, ti ja' sbainojic ta xcuchel batel ti c'usitic ac'bil xa jelavel ta ventainele. Ti c'alal ta xc'otic ti yane, va'al xa ox ta staic ti Axibalnae.