Search form

Números 10:25

25Ti slajeb ta scotole, nabalic batel ec ti jvoc' jnaclejetic ti xvoletic batel ti bu japbil batel sbandera ti Dane, ti ja' banquilal yu'unic ti Ahiezere, xnich'on ti Amisadaie.