Search form

Números 10:5

5Yan ti mi tsots x'avlajetic ti ja' o ta xich' oq'uisanel ti oq'uese, ta xchapan sbaic ta stamel batel sbeic ti buch'u lamalic ta stuq'uil sloq'ueb c'ac'ale.