Search form

Números 11:21

21Ti Moisese xi laj staq'ue:

—Ti jteclum ti xchi'inojun talele, ja' vaquib ciento ta mil (600,000) viniquetic ti ta xanavic talel ta yoquique. ¿Mi ta to xaval ti ta xavac' jti'cutic beq'uet ti jun u sjalile?