Search form

Números 13:30

30Va'i un, ti Calebe ts'ijil ic'ot yu'un ti jteclum ti c'u yepal volol ta stojol Moisés ti xi laj yale:

—¡Ja' yu'un un cha'e, ba jvol jbatic ta yu'ninel ti banomil taje! ¡Ta ono'ox xu' cu'untic ta yu'ninel!