Search form

Números 14:10

10Ac'o mi jech taj une, ti jnaclejetique ja' xa no'ox ta spujic ya'iic ton ta j'ech'el. Ja' yu'un un, ti c'alal jech taje, laj svinajes yutsil slequilal ti Dios ta sba ta satic scotol ti israeletic ta Axibalna ti bu nupel ta bee.