Search form

Números 14:14

14ta slo'iltabeic ya'i ti jnaclejetic ti oy ta jteclum Canaane. Yu'un ti stuquique ya'binojic ac'oplal ti vo'ote, Dios, ti oyot ta o'lol yu'un ti jteclum li'e, ti ta xavac' aba ta ilel ta stojolic ti volol ta sbaic ti toc avu'une, ti jba'beot batel yu'unic ta jun voletel toc ti ta c'ac'altique. Ja'uc ti ta ac'ubaltique, oyot ta jun muc' ta voletel leb c'oc'.