Search form

Números 14:29

29Scotol ti buch'u chopol c'opojic ta jtojol ti x'ech' ta jtob (20) jabil ti laj yich' tsacbel ti sbiique, ta xchamic. Busul ta xcom yu'unic ti lum ach'el li' ta sbajtical banomile.