Search form

Números 14:30

30Mi junuc ta xa'ochic batel ta banomil ti laj calboxuc ta jamal ti ta xacac'beique. Ja' no'ox ta x'ochic batel ti Calebe xchi'uc ti Josuee.