Search form

Números 14:33

33Yu'un ti avalab anich'nabique, cha'vinic (40) jabil co'ol s'elan j'il-chij ti yalel muyelic ta sbajtical banomile. Ti jech taj une, ta sbainic stojel ti jech mu'yuc stuq'uil avo'ntonique, ja' to ta xlaj c'op mi lacham acotolic li' ta sbajtical banomile.