Search form

Números 14:8

8Mi ta spas ti cajal ta xc'ot jc'oplaltic yu'un ti Diose, ta xiscoltaotic c'u s'elan xu' ta xij'och batel ta banomil ti bu ta xijyac'botique. Ti bu taje, ja' jun jteclum ti co'ol s'elan vo' ta xbein ti chu' vacaxe, ti ajapome.