Search form

Números 15:2

2“Xi xcholet xavalbe ya'i ti israeletic jech c'u cha'al li'e: C'alal ta xa'ochic ta jteclum ti bu ta xcac'boxuc yo' ta xanaquiic teye,