Search form

Números 15:3

3xu' ta xac'beicun jcotuc tot vacax, mi ja' jcotuc chij ti ta xich' svocol ta chiq'uel sventa quich'el ta muq'ue, ti jun yutsil smuil ta xich' chiq'uele, mi ja' ic'ot ta pasel ti oy c'usi yaloj ta xaq'ue, mi ja' ti c'usi loq'uem ayanem ta o'ntonal ta xich' aq'uel ta matanale, mi ja' ta sventa ti ta xtun ta jujun q'uine.