Search form

Números 15:39

39Va'i un, ti c'alal ta xavilic noch'ajtic ti sts'acleb stsitsimale, ta xavules ta ajolic scotol ti jmantaltac ti laj cac'boxuque, ti c'otuc ta pasel avu'unique, yo' jech mu staojuc yav ava'binoj abaic ti mu junuc avo'ntonic ta jtojole.