Search form

Números 16:19

19Va'i un, yo' jech contrainbil ta xc'otique, ti Coree laj stsob batel scotol ti jteclum ta sti' ti Axibalna ti bu nupel ta bee. Ja'uc le' une, vinaj talel yutsilal slequilal ti Dios ta sba ta sat scotol ti israeletique.