Search form

Números 17:13

13Yu'un scotolic ti buch'u ta xnopajic ech'el ta xch'ulna ti Diose, ta xchamic. ¿Mi yu'un ta xc'ot ta pasel ti ta xijchamotic jcotoltique?”