Search form

Números 18:12

12Ja' jech xtoc ta xcac'bot avich' ti sba sat ts'unubil ti xi s'elan sc'oplal ta xiyac'beic jujun jabil ti israeletique, ja' ti lequil t'ujbil aceitee, ti lequil t'ujbil vinoe, xchi'uc ti lequil t'ujbil trigoe.