Search form

Números 18:21

21Ti jvoc' levitaetique, ja' xc'ot ta xrextoic cu'un ti c'usitic xloc' x'ayan yu'unic ti israeletic ti tsots sc'oplal ta xaq'uic ti jun ta jujun lajunebe, ti ja' xc'ot ta stojolic ti buch'utic ta xac' sbaic ta tunel ta Axibalna ti bu nupel ta bee.