Search form

Números 18:23

23Yu'un c'ajomal no'ox xu' ta xtunic ti levitaetic ta abtel ta Axibalnae. Jech xtoc cajal ta xc'ot ta sbaic ti bu mu lecuc ta xbat yu'unique. Taje, ta xc'ot yu'unic ta jbel c'usi tsots albil ti bejel ta xcom o ta stojol ti totil me'ile, xchi'uc ti alab nich'nabe. Ti levitaetic une mu'yuc yosil sbanomilic ta stojol ti israeletique.