Search form

Números 18:28

28Ti jech ta xaq'uic ta jujun lajlajuneb ti israeletique, jech ti levitaetique ta xch'aquic loq'uel ec ta sventa ti Diose, ti ta xac'beic yich' ti pale Aarone.