Search form

Números 18:6

6Yu'un vu'un ta jt'uj loq'uel ti avinquileltac levitaetic ta stojol ti yan israeletique yo' jech ta xc'ot ta avajtuneltac ti c'usi sc'an pasel yu'un ti Axibalna ti bu nupel ta bee.