Search form

Números 18:9

9Yu'un ti matanaletic ti oy sc'oplal ta xich' svocol ta chiq'uele, oy jch'ac ta xc'ot ta avu'un. Ja' avu'un scotol ti matanal sat ts'unubaletique, ti yan matanaletic ti ta xich' svocol ta scoj ti mulile, mi ja' ti colo'il ti ta xaq'uic ti israeletique. Scotol ti matanaletic taje, ja' ta xc'ot ta avu'un ec xchi'uc ti anich'nabe.