Search form

Números 19:16

16“Ja'uc ti buch'utic ta stic' sbaic ta spiquel ti buch'u lajem ta milele, mi ta lequil chamel no'ox, mi ja' baquetic, mi ta muquinal ti oyic ta osiltique, vucub c'ac'al sjalil, xcuchojbe ti sbolile.