Search form

Números 19:18

18Mi laj une, ta xtal jun vinic ti mu'yuc soquesoj sbae. Ta stsac jvichuc sc'ob hisopo te' ti ta sts'aj ochel ta vo'e. Ta svits'ulta batel xchi'uc ti Axibalnae, ti lech-lech taq'uine, ti buch'utic oyic to ox ta yute, xchi'uc ti buch'u laj stic' sba ta spiquel ti jmilele, mi ja' ti lequil chamel laj ya'ie, mi ja' ti baque, mi ja' ti muquinale.