Search form

Números 19:21

21Taje, ja' ta xc'ot ta jbel c'usi tsots albil ti bejel ta xcom oe. Ti buch'u ta xvits'tavan ta sventa ti jlecubtasvanej vo'e, tsots sc'oplal ta xchuc' sc'u'. Jech ti buch'u ta stsac ti jlecubtasvanej vo'e, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip ti xcuchoj ti sbolile.