Search form

Números 19:22

22Scotol ti c'usi picbil ta xc'ot yu'un ti buch'u xcuchoj ti sbolile, ta xcuchbe sbolil ec. Ti buch'u tijil ta xc'ot ta stojol ti buch'u mu stac' nopele, ta smalil to c'ac'al ta xlaj yip xcuchojbe ti sbolile.”