Search form

Números 2:12

12Ti ta svol sbaic ta sts'elic xtoque, ja' ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Simeone, ti ja' banquilal yu'unic ti Selumiele, xnich'on ti Zurisadaie,