Search form

Números 2:16

16Ti jech taj une, ta xc'ot ta oxvoc' yu'un ti Rubene, ti ja' buluchib xvaxacvinic ta mil xchi'uc o'lol yo'obal ciento (151,450) ta vo' viniquetic ti loc' ta chapel ta scotole, ti ja' xa xcha'voc'al ti xvoletic batel ta patile.