Search form

Números 2:18

18“Ta yeloval ti smaleb c'ac'ale, ja' ta svol sbaic ta naclej ti jvoc' ti xvoletic ti bu lich'il sbandera ti Efraine, ti ja' banquilal yu'unic ti Elisamae, xnich'on ti Amiude,