Search form

Números 2:3

3“Ta yeloval sloq'ueb c'ac'al, ja' tey ta svol sbaic ti jvoc' ti sts'acliojic ta xanobal sbandera ti Judae. Ti jvoc' ti ja' snitilultac ti Judae, ti ja' banquilal yu'unic ti Naasone, xnich'on ti Aminadabe,