Search form

Números 2:31

31Ti jech taj une, ta xc'ot ta oxvoc' soldadoetic yu'un ti Dane, ti ja' vucub xvaxacvinic ta mil xchi'uc vaquib ciento (157,600) ta vo' viniquetic ti loc' ta chapel ta scotole, ti smacojic batel ta xanvil ta spat ti sbanderaique.”