Search form

Números 20:16

16Va'i un, laj jc'anbecutic coltael yu'un ti Diose. Laj ya'i ti jc'opojel jti'inelcutique. Yu'un laj stac talel yaj'ánjel ti laj sloq'uesuncutic talel ta Egiptoe. Avi tana li' une, li' xa oyuncutic ta sbanomil Cades ti sts'aquinoj sbaic xchi'uc ti avosilale.