Search form

Números 20:17

17Ta xajc'anbecutic ti ta xavac' ave ati' ti jech ta xi'ech'cutic ta avosilale. Mi ja'uc ta xi'ech'cutic ta osil ti oy sts'unubale, ti yavil a'uvaique. Yu'un mi ja'uc ta x'ech' cuch'cutic ti ava'alic ti ts'anal ta joq'uetique. Tuc' ta xi'ech'cutic ta tuq'uil be. Mi ja'uc jutebuc jq'uej jbacutic ti mi mu to ta x'ech' jbascutic ti abanomile.’ ”