Search form

Números 20:18

18Ti ajvalil yu'un ti Edome xi laj stac' sutel ti c'ope:

—¡Mu stac' xa'ech'ic ta jbanomil! Yan mi mu jechuque, ¡xu' xba jnupot ta be xchi'uc ti cajsoldadotaque!