Search form

Números 20:20

20Ja'uc ti ajvalil yu'un ti Edome xi laj stac' sutel ti c'ope:

—¡Mi ja'uc stac' xa'ech'ic!

Loc' batel ta snupel ta be xchi'uc yajsoldadotac ti chapalic lec xchi'uc yabtejebic ta stojol ti israeletique.